Vad täcker en ATV försäkring?

Det finns ett par olika nivåer av ATV försäkring och beroende på vilken du väljer så täcker den också olika mycket. Viktigt att tänka på är att försäkringen gäller för dig och ditt ekonomiska intresse i egenskap som ägare, det betyder att du kan bli utan ersättning om försäkringen skrivs på någon annan än dig. Har du et brandskydd i din ATV försäkring så kan du känna dig trygg om ditt fordon får skador genom brand, åsknedslag eller explosion. Du kan också få ersättning för andra elektriska skador som kan uppstå. I glasförsäkring ingår ersättning för kåpans glas om den spräcks eller krossas genom exempelvis stenskott. Observera att det i de flesta fall utgår en självrisk för varje skada. Försäkrar du ditt fordon för stöld ersätts du oftast av ett likvärdigt fordon. Det kan finnas en villkorad del i denna försäkring, exempelvis brukar försäkringsbolagen vilja vänta en månad för att se om fordonet återfinns.

Det kan vara bra att se över din ATV FÖRSÄKRING med jämna mellanrum

Villkoren i din försäkring kan förändras över tiden och det kan vara bra att titta över ditt skydd emellanåt. Ibland kan det även vara bra att göra jämförelser med ATV försäkring från andra bolag då både priset och villkoren kan se annorlunda ut. ATV försäkringar rullar oftast på och förlängs med automatik så det kan vara lätt att missa när du har förfallodag. Men ring gärna ditt försäkringsbolag och hör med dem om något har förändrats. Kanske kan du till och med få ner priset en smula.

Vilken nivå på ATV försäkring bör jag skaffa?

Den lägsta nivån måste du ha för att få använda ditt fordon. Det är den så kallade TRAFIKFÖRSÄKRINGEN och den täcker skador som du orsakar på annan i trafiken men inga skador på ditt eget fordon. Trafikförsäkringsföreningen har till uppgift att se till att alla fordon har denna försäkring. Om du saknar försäkring så belastar de dig med en daglig avgift för varje dag som du kör utan försäkring. Denna avgift ska användas för att täcka skador på personer som skadats i trafiken av trafikanter utan försäkring. När du väljer nivå på din ATV försäkring är det viktigaste egentligen att tänka på vilket värde du har i din ATV. Är det ett dyrbart fordon så väljer de flesta att teckna en helförsäkring.